Marku, żegnamy!

18 marca 2020

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 1 marca 2020 po ciężkiej chorobie zmarł Marek Nestorowicz.

Pracowaliśmy wspólnie prawie 30 lat, niemal od samego powstania EPA sp. z o.o. Zaczynał pracę w Dziale Handlowym, którego był pierwszym kierownikiem. Po połączeniu Działu Handlowego z Działem Serwisu stanął na czele tak powstałego Działu Elektroniki Morskiej.

Z chwilą przekształcenia go w EPA Marine, został jej pierwszym Prezesem Zarządu.

Miał nieoceniony wkład w nasze najważniejsze osiągnięcia:

  • wyposażenie statków polskich armatorów w sprzęt GMDSS na początku lat 90-tych;
  • wyposażenie statku szkolnego Akademii Morskiej mv NAWIGATOR XXI w sprzęt radiowo nawigacyjny;
  • dostawa urządzeń radiowych i nawigacyjnych dla statków budowanych w Stoczni Szczecińskiej;
  • dostawa urządzeń radiowych i nawigacyjnych dla jednostek ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa;
  • wyposażenie w sprzęt radiowo nawigacyjny statków budowanych dla PŻM w Bułgarii i w Chinach;
  • wyposażenie polskiej floty rybackiej w transpondery Mini-C;
  • dostawa sprzętu łączności satelitarnej dla jednostek administracji państwowej (w tym kancelarii premiera) oraz wojska.

Budził powszechną sympatię, dzięki czemu wiele kontaktów służbowych przekształcało się w więzi przyjacielskie. Miał przyjaciół na całym świecie.

Będzie go nam bardzo brakowało.