Audit systemu zarządzania

15 października 2019

W dniu 8 października 2019 w siedzibie spółki odbył się audit system zarządzania jakością  przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

Wyniki auditu umożliwiły podjęcie decyzji o udzieleniu ponownej certyfikacji potwierdzającej zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm/y ISO 9001:2015.

Certyfikat w załączniku.