Nowe statki dla PŻM

10 października 2015

Rozbudowa floty Polskiej Żeglugi Morskiej przyciąga uwagę mediów

http://www.24kurier.pl/aktualnosci/gospodarka/osiemnascie-nowych-statkow/

http://radioszczecin.pl/7,328713,polskie-firmy-wyposaza-statki-pzm

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/pierwsza-bedzie-„armia-krajowa”-wyposazenie-dostarcza-polskie-firm.html

Cieszymy się, że EPA Marine będzie miała swój wkład w realizację programu inwestycyjnego PŻM.

Dostawa wyposażenia na pierwszy z nowo budowanych statków została już zrealizowana.